Prijmeme vlekárov na zimnú sezónu

* podmienka: platný preukaz na obsluhu vlekov + živnosť
* ubytovanie zabezpečíme
* všetky podrobnosti odkonzultujete na tel. čísle:  0918 779 110